Kleine superheld

Twee grote angstige ogen kijken me aan. Het kleine mannetje tegenover me is een en al onrust. Het is ook niet niks wat er allemaal. Eerst woonde Jamie* bij mama, toen bij oma, en onlangs heeft mama verteld dat hij en zijn kleine zusje bij een pleeggezin gaan wonen. Nu zit hij aan tafel met twee onbekende vrouwen die hem geduldig aankijken.

Dus probeer ik hem zo goed mogelijk uit te leggen wat pleegzorg is. Ik beloof dat ik m’n uiterste best ga doen, dat hij en zijn zusje bij elkaar kunnen blijven. Terwijl Jamie driftig aan zijn kleurplaat kleurt, vertelt hij me enthousiast dat hij heel graag op karate wil. Zodat hij als een echte superheld zijn zusje kan beschermen.

Collega Lies van locatie Danita heeft kort daarvoor bij ons als pleegzorgcollega’s aan de bel getrokken. Één van haar cliënten met een licht verstandelijke beperking maakt zich zorgen om haar twee kinderen. Die wonen al langere tijd bij haar moeder, maar de laatste tijd tobt oma met haar gezondheid. De opvoeding en zorg valt haar daarom zwaar. Ook is er regelmatig onenigheid tussen moeder en dochter. Er moet echt iets gebeuren.

We steken de koppen bij elkaar. Kunnen we een gezin vinden binnen de familie? Ik ga aan de slag met moeder, oma, vader, tante en nicht. Maar binnen het eigen netwerk krijgen we het niet voor elkaar. Daarom ga ik op zoek naar een pleeggezin via scholen, kerken en social media.

Steeds wordt de familie gevraagd wat hun wensen zijn. Voor oma en moeder is het erg belangrijk dat we een gezin in de wijk vinden, zodat de kinderen niet te ver bij moeder vandaan wonen. Is er een gezin waar beide kinderen passen en waar de ouders ook welkom zijn? Na een tijdje krijgen we een gezin in beeld. Het blijkt een schot in de roos te zijn.

Op de dag dat de kinderen in het pleeggezin komen wonen, zitten moeder en pleegmoeder samen op de vloer en zoeken in goede harmonie de kleding van de kinderen uit. Het maakt me blij als ik zie hoe ouders en pleegouders met elkaar omgaan en wat voor effect dat heeft op de kinderen. Zeker als ik bedenk dat moeder eerst alle hulp wantrouwde. Ook vader is veranderd: hij is betrokken en geeft aan wat hij belangrijk vindt.

En onze kleine superheld? Die mag weer in alle rust kind zijn.

Door Linda van der Burgh, pleegzorgbegeleider bij Timon

*Jamie is niet de werkelijke naam van dit jongetje

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp