Wie verzamelt jouw persoonsgegevens?

Open je wereld.nu is een website van Pleegzorg Nederland, Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van pleegzorgorganisaties in Nederland. Pleegzorg Nederland maakt gebruik van derden om de gegevens via deze website te verwerken. Daar maken we afspraken met hen over, zodat de gegevens die je met ons deelt alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor jij ze verstrekte.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De gegevens die je via deze website met ons deelt gebruiken wij alleen om je te informeren over pleegzorg. 

Welke gegevens gebruiken we?

  • Naam; zodat je gepersonaliseerde berichten ontvangt;
  • E-mailadres; zodat je informatie ontvangt;
  • Cookies; zodat we onze website kunnen verbeteren en jou relevante informatie via advertenties kunnen aanbieden.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om deze doelen te realiseren. Als je je aanmeldt voor e-mail, dan bewaren we je gegevens totdat we besluiten geen e-mail meer te versturen, of totdat je je toestemming aanpast of intrekt. 

Wanneer we voor de uitvoering van deze doelen gegevens moeten delen met derden, dan sluiten we hiervoor een verwerkersovereenkomst. Met deze overeenkomst  zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor jij ze met Pleegzorg Nederland hebt gedeeld en zij je gegevens veilig bewaren. 

Welke cookies gebruikt Pleegzorg Nederland op de website openjewereld.nu?

We maken gebruik van verschillende soorten cookies. De functionele en analytische cookies gebruiken we om de werking van de website te verbeteren. Die cookies zijn zo ingesteld dat die cookies geen persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken we gebruik van marketing/tracking cookies. Die gebruiken we om je op andere websites passende advertenties te kunnen aanbieden. Die cookies zijn alleen actief als je daar toestemming voor geeft. Je keuze om wel of niet marketing cookies toe te staan heeft geen invloed op de werking van de website. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Als gebruiker kun je altijd om inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens vragen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@pleegzorg.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij om een identificatie vragen.

Meer weten over cookies?

Bezoek dan de site van de Consumentenbond.